Registračné podmienky

Riadnym vyplnením registračného formulára nového užívateľa sprístupneného na internetovej stránke e-shopu www.espeed.sk (ďalej len „formulár“) a jeho odoslaním, udeľujete súhlas s evidenciou a spracovaním Vašich osobných údajov. Súhlas udeľujete prevádzkovateľovi e-shopu www.espeed.sk na dobu neurčitú. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať, a to mailom, telefonicky alebo písomne. Vaše osobné údaje slúžia výhradne na bezproblémové vybavenie Vašich objednávok a na služby s tým spojené a na komunikáciu s Vami. Nebudú v žiadnom prípade poskytnuté tretej osobe.